வாங்க பழகலாம்… சவால்களை ஜெய்ப்போம் !!

Dear All, GLTS organised another virtual speech by Mr. Saha Nathan, an author and public speaker rendered a motivational talk on the topic “வாங்க பழகலாம் …சவால்களை ஜெய்ப்போம் !!”, 16th May 2020 @ 04.00pm. Mr. Saha Nathan is a well-known author of 11 books demonstrating healthy relationships and an awareness speaker …

இன்றும் என்றும் நல்வாழ்வுக்கு மூச்சுப் பயிற்சிகள்

Dear All, GLTS has been organising lot of virtual speech and the guest speaker for the first session was டாக்டர் சுந்தர் பாலசுப்ரமணியன், Medical University of South Carolina & PranaScience Institute, USA, Title: இன்றும் என்றும் நல்வாழ்வுக்கு மூச்சுப் பயிற்சிகள். This session was held on 19th April 2020 @ 5.00pm and the event …

Thai Pongal Celebration 2020 (தை பொங்கல் கொண்டாட்டம் 2020)

Dear All, GLTS celebrated Thai Pongal on 18th Jan 2020 at Rickmansworth school with a variety of traditional performance which highlighted our cultural heritage. Members from the local Tamil community showcased their talents through various cultural events such as Pot-breaking, Sillambattam, Karakkatam, Oyillatam, Parai, Bharathanatyam and much more. The evening …

Keeladi Thamizhar Thaimadi (கீழடி தமிழர்த் தாய்மடி) – ஒரு கலந்துரையாடல்

Tamil History & Culture: Keeladi Thamizhar Thaimadi – Oru Kalanduraiyadal Dear All, On 17th November 2019, GLTS organised a webinar and group discussion on the subject of “Keeladi Thamizhar Thaimadi”. Our key note speaker for this gathering was retired school head master Shri. V. Balasubramanian, who was instrumental to bring …